مقاله ، دانلود مقاله ، دانلود مقاله رایگان ، دانلود رایگان مقاله ، اردبیلمشخصات نویسندگان مقاله ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده تشریفات عروسی مبتنی برتکنیک های داده کاوی

  محمد تقی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران

  گلنوش عبایی - استادیار گروه مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران

 

چکیده مقاله:

حجم فراوان و روبه رشد اطلاعات بر روی اینترنت، فرآیند تصمیم گیری و انتخاب اطلاعات، داده یا کالاهای مورد نیاز را، برای بسیاری از کاربران وب دشوار کرده است. سیستم های پیشنهاد دهنده، با هدف رفع این چالش به وجود آمده اند و تلاش می کنند تا از میان حجم عظیم اطلاعات، اطلاعات خاص و مفید را با توجه به علاقه و سلیقه کاربر و تجربیات کاربران گذشته به وی پیشنهاد دهند. تاکنون سیستم های پیشنهاد دهنده زیادی در زمینه های کاربردی متنوع از جمله فیلم، موسیقی، کتاب، هتل و . ایجاد شده اند، اما یکی از زمینه هایی که تا کنون کاری در آن صورت نگرفته است، زمینه برگزاری مراسم عروسی می باشد. در دین مبین اسلام، ازدواج یک امر مقدس بوده و همواره به آن تاکید شده است و در فرهنگ ایرانی اسلامی ما ازدواج معمولا همراه است با مراسمی تحت عنوان عروسی . انتخاب خدمات دهندگان مراسم عروسی از جمله تالار، آتلیه، آرایشگاه و بخصوص در کلان شهرها معمولا سختی ها و نگرانی های زیادی را برای زوجین به همراه دارد و عموما با صرف زمان و انرژی زیادی انجام می گیرد. لذا در این مقاله یک سیستم پیشنهاد دهنده خدمات دهندگان عروسی ارائه می شود که از ترکیب روش تحلیل سلسله مراتبی و فیلتر مشارکتی ساخته شده است. این سیستم برای ارائه پیشنهاد های نهایی خود، سلایق کاربر جاری، کیفیت مجموعه های خدمات دهنده و تجربیات گذشته کاربران مشابه با کاربر جاری را مد نظر قرار داده و بدین ترتیب علاوه بر ارائه پیشنهادهای دقیق تر، مشکل شروع سرد را نیز برطرف می نماید. برای پیاده سازی این سیستم کلانشهر قم بعنوان مورد مطالعاتی انتخاب گردیده و با استفاده از بستر یک پایگاه اینترنتی مرتبط، اطلاعات مربوط به 4716 کاربر برای 188 مجموعه خدمات دهنده عروسی بعنوان داده اولیه مورد نیاز، جمع آوری و استفاده شده است. میزان دقت بدست آمده از ارزیابی این سیستم، 67.64 درصد می باشد که با توجه به حجم کم اطلاعات در دسترس، عدد قابل قبولی ست.

کلیدواژه‌ها:

سیستم پیشنهاد دهنده، فیلتر مشارکتی، فیلتر ترکیبی، تحلیل سلسله مراتبی، تکنیک قوانین وابستگی

 

دانلود


مقاله ، دانلود مقاله ، دانلود مقاله رایگان ، دانلود رایگان مقاله ، اردبیل

مشخصات نویسندگان مقاله ارائه یک روش جهت بهینه سازی پهنای باند خود تطبیقی در شبکه های بیسیم ناهمگون

  مرتضی ضرونی - دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین

  محمد خلیلیدرمنی - هیئت علمی، گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین

 

چکیده مقاله:

شبکه های بیسیم ناهمگون یک راه حل جالب مربوط به اپراتورها برای گسترش ظرفیت شبکه، بر اساس استقرار تکنولوژی های مختلف دسترسی به امواج رادیویی، اندازه سلول و فرکانس های حامل در محیط شبکه می باشد که پهنای باند یک مولفه مهم و دارای اهمیت این شبکه ها میباشد. پهنای باند به نرخ انتقال داده در شبکه گفته می شود و تنها عامل تعین کننده سرعت یک شبکه میباشد. شبکه های بیسیم ناهمگون شامل سه شبکه، یعنی شبکه های بیسیم محلی، شبکه های بیسیم مش و تکامل بلندمدت می باشد. در این مقاله هدف اصلی بهینه سازی پهنای باند خود تطبیقی در این شبکه ها میباشد که با توجه به محاسبات صورت گرفته منجر به کاهش میزان تاخیر، افزایش کیفیت سرویس و توان عملیاتی می شود. در این مقاله الگوریتم تکامل تفاضلی که یک روش قدرتمند و سریع جهت بهینه سازی است مورد استفاده قرار می گیرد. در تحقیق حاضر ما با طراحی و بررسی یک الگوریتم، گام موثری در روند بهینه سازی پهنای باند خود تطبیقی که در نتیجه منجر به بهبود توان عملیاتی و ایجاد کیفیت سرویس است پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها:

پهنای باند، شبکه های بیسیم ناهمگون، الگوریتم تکامل تفاضلی، توان عملیاتی

 

دانلود


مقاله ، دانلود مقاله ، دانلود مقاله رایگان ، دانلود رایگان مقاله ، اردبیل

مشخصات نویسندگان مقاله ارائه شبکه مبتنی برحسگرهای بیسیم برای نظارت بر سلامت بدن

  مهدی عباسی - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صائب

 

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین حوزه های کاربرد فناوری اطلاعات در بخش بهداشت پایش وضعیت بیماران است. به کارگیری شبکه های حسگر بدنی در حوزه مراقبت-بهداشت به تازگی پیشرفتهای چشمگیری داشته است. هدف از نگارش این مقاله بررسی و شناخت کاربردهای شبکه های حسگر بدنی بی سیم در حوزه سلامت می باشد. شبکه حسگر بی سیم بدنی یک سیستم مانیتورینگ 24ساعته میباشد که به طور مداوم سیگنال هایی از قبیل ECG:وEEGفشار خون،سطح قند،ضربان قلب و دمای بدن بیمار را نظارت می کند و این داده ها را به بیمارستان ارسال می کند سپس پزشک پس از مشاهده داده ها تصمیمات لازم را می گیرد.بطورکلی هدف از این تحقیق بررسی تحلیلی شبکه های حسگر بی سیم بدنی بیان شد.در گام دوم استانداردهای ارتباطی در شبکه حسگر بی سیم بدنی مورد بررسی قرارگرفت. نهایتا در گام سوم بعد از بررسی داده های جمع آوری شده به این نتیجه رسیدیم که شبکه حسگر بی سیم بدنی یک الگوی انتقال از مدیریت بیماری ،به مدیریت فعال سلامتی با تمرکز بر پیشگیری و تشخیص یا معالجه اولیه بیماری را پیشنهاد میدهد .همچنین جهت استفاده در حسگرهای بی سیم،استاندارد دو بخشی جدیدی به نام سرویس ارتباطی کاشتنی پزشکی و سرویس اندازه گیری راه دور پزشکی بی سیم وجود که محدودیت های سایر استانداردها را ندارد و به عنوان بهترین استاندارد مورد استفاده قرار گرفت. ما یک سیستم هوشمند بهداشت و درمان مبتنی بر شبکه های حسگر بی سیم wsn پیشرفته را پیشنهاد می کنیم. این سیستم هوشمند زندگی ساکنان را هدف قرار می دهد تا با نظارت مداوم، از بهداشت و درمان از راه دور بهره مند شده و سبب افزایش کیفیت زندگی، بهداشت و تا حد زیادی باعث بهبود شریط خدمات درمانی و مراقبت های پزشکی، پایین آمدن هزینه درمان و کمک به پیشگیری بیماری خواهد شد

کلیدواژه‌ها:

شبکه حسگر، حسگر بی سیم در پزشکی، نظارت آنی از راه دور

 

دانلود


مقاله ، دانلود مقاله ، دانلود مقاله رایگان ، دانلود رایگان مقاله ، اردبیل

مشخصات نویسندگان مقاله ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده تشریفات عروسی مبتنی برتکنیک های داده کاوی

  محمد تقی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران

  گلنوش عبایی - استادیار گروه مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران

 

چکیده مقاله:

حجم فراوان و روبه رشد اطلاعات بر روی اینترنت، فرآیند تصمیم گیری و انتخاب اطلاعات، داده یا کالاهای مورد نیاز را، برای بسیاری از کاربران وب دشوار کرده است. سیستم های پیشنهاد دهنده، با هدف رفع این چالش به وجود آمده اند و تلاش می کنند تا از میان حجم عظیم اطلاعات، اطلاعات خاص و مفید را با توجه به علاقه و سلیقه کاربر و تجربیات کاربران گذشته به وی پیشنهاد دهند. تاکنون سیستم های پیشنهاد دهنده زیادی در زمینه های کاربردی متنوع از جمله فیلم، موسیقی، کتاب، هتل و . ایجاد شده اند، اما یکی از زمینه هایی که تا کنون کاری در آن صورت نگرفته است، زمینه برگزاری مراسم عروسی می باشد. در دین مبین اسلام، ازدواج یک امر مقدس بوده و همواره به آن تاکید شده است و در فرهنگ ایرانی اسلامی ما ازدواج معمولا همراه است با مراسمی تحت عنوان عروسی . انتخاب خدمات دهندگان مراسم عروسی از جمله تالار، آتلیه، آرایشگاه و بخصوص در کلان شهرها معمولا سختی ها و نگرانی های زیادی را برای زوجین به همراه دارد و عموما با صرف زمان و انرژی زیادی انجام می گیرد. لذا در این مقاله یک سیستم پیشنهاد دهنده خدمات دهندگان عروسی ارائه می شود که از ترکیب روش تحلیل سلسله مراتبی و فیلتر مشارکتی ساخته شده است. این سیستم برای ارائه پیشنهاد های نهایی خود، سلایق کاربر جاری، کیفیت مجموعه های خدمات دهنده و تجربیات گذشته کاربران مشابه با کاربر جاری را مد نظر قرار داده و بدین ترتیب علاوه بر ارائه پیشنهادهای دقیق تر، مشکل شروع سرد را نیز برطرف می نماید. برای پیاده سازی این سیستم کلانشهر قم بعنوان مورد مطالعاتی انتخاب گردیده و با استفاده از بستر یک پایگاه اینترنتی مرتبط، اطلاعات مربوط به 4716 کاربر برای 188 مجموعه خدمات دهنده عروسی بعنوان داده اولیه مورد نیاز، جمع آوری و استفاده شده است. میزان دقت بدست آمده از ارزیابی این سیستم، 67.64 درصد می باشد که با توجه به حجم کم اطلاعات در دسترس، عدد قابل قبولی ست.

کلیدواژه‌ها:

سیستم پیشنهاد دهنده، فیلتر مشارکتی، فیلتر ترکیبی، تحلیل سلسله مراتبی، تکنیک قوانین وابستگی

 

دانلود


مقاله ، دانلود مقاله ، دانلود مقاله رایگان ، دانلود رایگان مقاله ، اردبیل

مشخصات نویسندگان مقاله ارائه یک روش جهت بهینه سازی پهنای باند خود تطبیقی در شبکه های بیسیم ناهمگون

  مرتضی ضرونی - دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین

  محمد خلیلیدرمنی - هیئت علمی، گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین

 

چکیده مقاله:

شبکه های بیسیم ناهمگون یک راه حل جالب مربوط به اپراتورها برای گسترش ظرفیت شبکه، بر اساس استقرار تکنولوژی های مختلف دسترسی به امواج رادیویی، اندازه سلول و فرکانس های حامل در محیط شبکه می باشد که پهنای باند یک مولفه مهم و دارای اهمیت این شبکه ها میباشد. پهنای باند به نرخ انتقال داده در شبکه گفته می شود و تنها عامل تعین کننده سرعت یک شبکه میباشد. شبکه های بیسیم ناهمگون شامل سه شبکه، یعنی شبکه های بیسیم محلی، شبکه های بیسیم مش و تکامل بلندمدت می باشد. در این مقاله هدف اصلی بهینه سازی پهنای باند خود تطبیقی در این شبکه ها میباشد که با توجه به محاسبات صورت گرفته منجر به کاهش میزان تاخیر، افزایش کیفیت سرویس و توان عملیاتی می شود. در این مقاله الگوریتم تکامل تفاضلی که یک روش قدرتمند و سریع جهت بهینه سازی است مورد استفاده قرار می گیرد. در تحقیق حاضر ما با طراحی و بررسی یک الگوریتم، گام موثری در روند بهینه سازی پهنای باند خود تطبیقی که در نتیجه منجر به بهبود توان عملیاتی و ایجاد کیفیت سرویس است پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها:

پهنای باند، شبکه های بیسیم ناهمگون، الگوریتم تکامل تفاضلی، توان عملیاتی

 

دانلود


مقاله ، دانلود مقاله ، دانلود مقاله رایگان ، دانلود رایگان مقاله ، اردبیل

مشخصات نویسندگان مقاله ارائه شبکه مبتنی برحسگرهای بیسیم برای نظارت بر سلامت بدن

  مهدی عباسی - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صائب

 

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین حوزه های کاربرد فناوری اطلاعات در بخش بهداشت پایش وضعیت بیماران است. به کارگیری شبکه های حسگر بدنی در حوزه مراقبت-بهداشت به تازگی پیشرفتهای چشمگیری داشته است. هدف از نگارش این مقاله بررسی و شناخت کاربردهای شبکه های حسگر بدنی بی سیم در حوزه سلامت می باشد. شبکه حسگر بی سیم بدنی یک سیستم مانیتورینگ 24ساعته میباشد که به طور مداوم سیگنال هایی از قبیل ECG:وEEGفشار خون،سطح قند،ضربان قلب و دمای بدن بیمار را نظارت می کند و این داده ها را به بیمارستان ارسال می کند سپس پزشک پس از مشاهده داده ها تصمیمات لازم را می گیرد.بطورکلی هدف از این تحقیق بررسی تحلیلی شبکه های حسگر بی سیم بدنی بیان شد.در گام دوم استانداردهای ارتباطی در شبکه حسگر بی سیم بدنی مورد بررسی قرارگرفت. نهایتا در گام سوم بعد از بررسی داده های جمع آوری شده به این نتیجه رسیدیم که شبکه حسگر بی سیم بدنی یک الگوی انتقال از مدیریت بیماری ،به مدیریت فعال سلامتی با تمرکز بر پیشگیری و تشخیص یا معالجه اولیه بیماری را پیشنهاد میدهد .همچنین جهت استفاده در حسگرهای بی سیم،استاندارد دو بخشی جدیدی به نام سرویس ارتباطی کاشتنی پزشکی و سرویس اندازه گیری راه دور پزشکی بی سیم وجود که محدودیت های سایر استانداردها را ندارد و به عنوان بهترین استاندارد مورد استفاده قرار گرفت. ما یک سیستم هوشمند بهداشت و درمان مبتنی بر شبکه های حسگر بی سیم wsn پیشرفته را پیشنهاد می کنیم. این سیستم هوشمند زندگی ساکنان را هدف قرار می دهد تا با نظارت مداوم، از بهداشت و درمان از راه دور بهره مند شده و سبب افزایش کیفیت زندگی، بهداشت و تا حد زیادی باعث بهبود شریط خدمات درمانی و مراقبت های پزشکی، پایین آمدن هزینه درمان و کمک به پیشگیری بیماری خواهد شد

کلیدواژه‌ها:

شبکه حسگر، حسگر بی سیم در پزشکی، نظارت آنی از راه دور

 

دانلود


مقاله ، دانلود مقاله ، دانلود مقاله رایگان ، دانلود رایگان مقاله ، اردبیل

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

نقد چین مـنِ پیش از تـ❤ـو فیلم رنگی Online-Business طراحی حرفه ای انواع کابینت با قیمتی مناسب بینات computer مشاوره ایمنی اجرای پوشش اسکلت گرمایش برودت پارس زبان اسپانیایی زبانی جذاب، Iran, Persa تنها موزیک . دانلود آهنگ جدید