مشخصات نویسندگان مقاله ارائه یک روش جهت بهینه سازی پهنای باند خود تطبیقی در شبکه های بیسیم ناهمگون

  مرتضی ضرونی - دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین

  محمد خلیلیدرمنی - هیئت علمی، گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین

 

چکیده مقاله:

شبکه های بیسیم ناهمگون یک راه حل جالب مربوط به اپراتورها برای گسترش ظرفیت شبکه، بر اساس استقرار تکنولوژی های مختلف دسترسی به امواج رادیویی، اندازه سلول و فرکانس های حامل در محیط شبکه می باشد که پهنای باند یک مولفه مهم و دارای اهمیت این شبکه ها میباشد. پهنای باند به نرخ انتقال داده در شبکه گفته می شود و تنها عامل تعین کننده سرعت یک شبکه میباشد. شبکه های بیسیم ناهمگون شامل سه شبکه، یعنی شبکه های بیسیم محلی، شبکه های بیسیم مش و تکامل بلندمدت می باشد. در این مقاله هدف اصلی بهینه سازی پهنای باند خود تطبیقی در این شبکه ها میباشد که با توجه به محاسبات صورت گرفته منجر به کاهش میزان تاخیر، افزایش کیفیت سرویس و توان عملیاتی می شود. در این مقاله الگوریتم تکامل تفاضلی که یک روش قدرتمند و سریع جهت بهینه سازی است مورد استفاده قرار می گیرد. در تحقیق حاضر ما با طراحی و بررسی یک الگوریتم، گام موثری در روند بهینه سازی پهنای باند خود تطبیقی که در نتیجه منجر به بهبود توان عملیاتی و ایجاد کیفیت سرویس است پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها:

پهنای باند، شبکه های بیسیم ناهمگون، الگوریتم تکامل تفاضلی، توان عملیاتی

 

دانلود


مقاله ، دانلود مقاله ، دانلود مقاله رایگان ، دانلود رایگان مقاله ، اردبیل شبکه ,مقاله ,پهنای ,بیسیم ,باند ,سازی ,پهنای باند ,بهینه سازی ,بیسیم ناهمگون ,سازی پهنای ,توان عملیاتی منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

آموختن wordpresslearning آزمون علمی سجاده فرش مسجدی سایت فان سیتی فروش استیکر سکه ای و سکه مسنجر لاین عروس شاپ | سرویس آشپزخانه | سرویس دم کنی آشپزخانه جدیدترین اخبار بازی و کنسول و دیجیتال ...ممنوع!!! دانلود آهنگ